Hit enter after type your search item

Здравословен начин на живот, Ценни съвети, Пътешествия

България тегли нов дълг от половин милиард

/
/
417 Views

България тегли нов дълг от половин милиард лева

България тегли нов дълг от половин милиард лева. Това става ясно от съобщение от Министерството на финансите.

На 11 април 2022 г. ведомството е преотворило емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион са пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,88 %.

Advertisement:

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 752,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,50, съобщават още от министерството. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 65 базисни точки, като на предходния аукцион за същата емисия, проведен през месец март 2022 г., спредът към германските федерални облигации беше в размер на 81 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили пенсионни фондове с 56,2 %, следвани от банките – 33,58 %, гаранционни фондове – 5,0 %, застрахователните дружества – 1,1 %, инвестиционни посредници – 0,12%,  и други инвеститори – 4,0 %.

Advertisement:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This div height required for enabling the sticky sidebar