Hit enter after type your search item

Здравословен начин на живот, Ценни съвети, Пътешествия

Властта търси още 200 милиона лева нов дълг

/
/
235 Views
Advertisement:

Снимка Булфото

Нов дълг търси правителството на България. Българската народна банка ще проведе на 8 март аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации. Това ще е третият търг за продажба на държавни ценни книжа, като при успешно приключване на операцията, правителството вече ще е поело 700 млн. лв. нов дълг от вътрешните пазари.

Advertisement:

 

 

 

Таванът за поемане на нов дълг през тази година е 4.5 млн. лв. Тоест в последните дни на „Борисов 3“ или пред бъдещия кабинет ще има възможност за вземане на новия заеми от вътрешния или от външните пазари за 3.8 млрд. лева. Ако този буфер се види недостатъчен, разбира се, може да се стигне и до актуализация на Бюджет 2021.

Иначе на предстоящия аукцион Министерството на финансите ще се опита да пласира ДЦК със срочност десет години и шест месеца (10.5 годишни), с падеж 17.08.2031 г. при фиксиран лихвен процент от 0.1 процента.

Както стана дума, в периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна още две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 % и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5 годишна емисия при доходност от 0.14%.

За сравнение на вътрешния пазар през 2020 г. година бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1.2 млрд. лева. Става дума за една нова 5-годишна емисия на ДЦК, деноминирани в лева и за преотварянето на емисия от 2019 г. със срочност 10.5 години, пише banker.bg.

Advertisement:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This div height required for enabling the sticky sidebar