Hit enter after type your search item

Здравословен начин на живот, Ценни съвети, Пътешествия

КЕВР реши: Природният газ поскъпва с над 25%

/
/
427 Views

КЕВР реши: Природният газ поскъпва с над 25%

Не се сбъднаха последните прогнози за поскъпване на цената на газа. Само преди дни бе обявено от Комисията за енергийно и водно регулиране, че синьото гориво може да поскъпне с около 13,5% от април.

На днешното закрито заседания на Комисията за енергийно и водно регулиране стана ясно, че цената на природния газ за този месец се повишава с 25,3 до 142,59 лв.

Утвърдената от регулатора цена е значително по-ниска от предложената в първоначалното заявление на „Булгаргаз“ цена от 179,36 лв./МВч.

Advertisement:

Причините за покачването на цената на природния газ е повишената несигурност на доставките поради заплахите на Русия да прекрати подаването на газ. През миналия месец бяхме свидетели на сериозно покачване на цените на европейските газови борси, като само през деня на откритото заседание на КЕВР на 30 март цената се покачи с 15%.

Цените на природния газ на борсите продължават да бъдат силно зависими от хода на военния конфликт между Русия и Украйна. Ситуацията е изключително динамична, налице са и други събития, които се очаква да окажат пряко влияние върху тях. Русия обяви, че от 1 април въвежда заплащане в рубли на доставяния природен газ, а Австрия и Германия активираха първо ниво на план за извънредни ситуации за осигуряване на доставките на газ. Всичко това води до повишаване на цените на природния газ, който България внася по договора с „Газпром“.

КЕВР положи максимални усилия за намаляване на цената за месец април, като използва всички възможни количества от газохранилището в Чирен. Поради приключването на отоплителния сезон повишението на цената ще има минимално отражение върху сметките на битовите потребители.

Решението на Комисията е прието в съответствие с условията на договорите между „Булгаргаз“ ЕАД, съответно с ООО „Газпром экспорт“, и с дружеството – доставчик на газ от Азербайджан. В него са отчетени актуалните данни за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31.03.2022 г., посочени в актуализираното ценово заявление на „Булгаргаз“ ЕАД от 01.04.2022 г. Отчетени са индексите на петролните деривати и средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари. Взети са предвид и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

На проведеното открито заседание на 30.03.2022 г. председателят на КЕВР Станислав Тодоров заяви, че сегашният начин на внасяне на заявление 20 дни преди датата, на която регулаторът утвърждава цената, не е адекватен. Това създава излишно напрежение сред обществото и индустриалните потребители, защото не им позволява да имат реална представа за цената и да направят своите разчети. Поради това Комисията ще промени Наредбата за регулиране на цените на природния газ, с което газовият доставчик да внася заявлението си не в началото на месеца, а в срок от 7-10 дни преди утвърждаването на цената.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ от 01.04.2022 г. ще  бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

Източник: “ГЛАСОВЕ”

Advertisement:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This div height required for enabling the sticky sidebar