Hit enter after type your search item

Здравословен начин на живот, Ценни съвети, Пътешествия

КС пусна делото за гражданството на Кирил Петков , иска от президента декларацията му преди назначаването за министър

/
/
578 Views
Advertisement:

Кирил Петков: Мерките са заложени правилно и не трябва да се променят::  Investor.bg
Advertisement:

Конституционният съд допусна за разглеждането по същество искането на 55 народни представители от ГЕРБ за гражданството на икономическия министър Кирил Петков.

ГЕРБ сезира КС, след като ИТН разгласиха информацията, че Петков има двойно гражданство – българско и канадско. По Конституция членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани. Затова и ГЕРБ атакуваха в КС президентския указ за назначаването на служебния кабинет в частта, с която Петков е определен за министър.

Днес КС в състав – председател – Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов,  разгледа в закрито заседание конституционно дело № 18/2021г., докладвано от съдия Таня Райковска, съобщиха от КС.

В искането се поддържа, че към момента на назначаване с Указ № 129 от 10.05.2021г. на Кирил Петков за служебен министър на икономиката, той не е бил освободен от канадското си гражданство, поради което не е било изпълнено едно от изискванията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията – да няма друго гражданство освен българско, към който препраща чл. 110 от Конституцията, и в който е указано кои български граждани могат да бъдат членове на Министерския съвет. Според вносителя към момента на назначаване за служебен министър на икономиката, по отношение на Кирил Петков Петков не е бил издаден акт от съответния държавен орган на Канада, който да го освобождава от гражданство на Канада. Вносителят поддържа, че за загубване на канадското гражданство не е достатъчно лицето да е направило волеизявление за освобождаване от гражданство, за да са налице материалноправните предпоставки за това, а е необходимо издаване на публичноправен акт на компетентен държавен орган, уточняват от Конституционния съд.

По делото като заинтересовани институции конституирани Народното събрание, президентът на Република България, Министерският съвет, министърът на правосъдието и министърът на външните работи.

ГЕРБ сезира КС, след като ИТН разгласиха информацията, че Петков има двойно гражданство – българско и канадско. По Конституция членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани. Затова и ГЕРБ атакуваха в КС президентския указ за назначаването на служебния кабинет в частта, с която Петков е определен за министър.

Днес КС в състав – председател – Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов,  разгледа в закрито заседание конституционно дело № 18/2021г., докладвано от съдия Таня Райковска, съобщиха от КС.

В искането се поддържа, че към момента на назначаване с Указ № 129 от 10.05.2021г. на Кирил Петков за служебен министър на икономиката, той не е бил освободен от канадското си гражданство, поради което не е било изпълнено едно от изискванията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията – да няма друго гражданство освен българско, към който препраща чл. 110 от Конституцията, и в който е указано кои български граждани могат да бъдат членове на Министерския съвет. Според вносителя към момента на назначаване за служебен министър на икономиката, по отношение на Кирил Петков Петков не е бил издаден акт от съответния държавен орган на Канада, който да го освобождава от гражданство на Канада. Вносителят поддържа, че за загубване на канадското гражданство не е достатъчно лицето да е направило волеизявление за освобождаване от гражданство, за да са налице материалноправните предпоставки за това, а е необходимо издаване на публичноправен акт на компетентен държавен орган, уточняват от Конституционния съд.

По делото като заинтересовани институции конституирани Народното събрание, президентът на Република България, Министерският съвет, министърът на правосъдието и министърът на външните работи.

Писмено правно мнение по предмета на делото са поканени да дадат проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева и доц. д-р Наталия Киселова, реши още КС.

Президентът Румен Радев трябва да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков Петков, че няма друго гражданство освен българско, преди да стане служебен министър на икономиката.

От министъра на правосъдието се изисква документ, удостоверяващ наличието или липсата на българско гражданство на Кирил Петков Петков към момента на издаване на указа на президента за назначаване на служебно правителство – 10 май 2021 г.; а от министъра на външните работи – по дипломатически път да поиска писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на Кирил Петков към същата дата.

Кирил Петков пък трябва да представи официален писмен документ, от компетентния държавен орган на Канада, удостоверяващ освобождаване от канадско гражданство с посочена дата на това освобождаване.

 

Advertisement:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!