Hit enter after type your search item

Здравословен начин на живот, Ценни съвети, Пътешествия

НСИ: Средната работна заплата у нас през третото тримесечие е 1373 лв.

/
/
297 Views

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо третото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 24.1%, „Държавно управление“ – с 20.2%, и „Образование“ – с 14.7%. Така средната месечна работна заплата за страната e 1 373 лв. и нараства спрямо второто тримесечие с 2.7%. Това сочат данните на НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 37.6%, „Държавно управление“ – с 16.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 14.9%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.9%.

Advertisement:

 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на годината са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3 208 лева

• „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 106 лева

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 097 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 890 лева

• „Други дейности“ – 931 лева

• „Селско, горско и рибно стопанство“ – 989 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 12.7%, а в частния – с 9%.

С 9 200 се увеличават наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември спрямо края на юни 2020 г. Това е ръст от 0.4%. По този начин те достигат 2.25 милиона.

 

 

Спрямо края на второто тримесечие на годината най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ и „Административни и спомагателни дейности“ – с по 2.4%, както и „Образование“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с по 1.6%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 1.5%, и в „Операции с недвижими имоти“ – с 1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-много наети са в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20.9 и 17.1%.

В края на септември тази година спрямо същия месец на 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 63 200, или с 2.7%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 25 800, „Преработваща промишленост“ – с 24 900, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 8 800, а най-голямо увеличение – в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 7. 400, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6 400.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 21.9%, „Преработваща промишленост“ – с 5%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 4.3%.

Най-голямо увеличение пък е отчетено в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.8%.

Advertisement:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This div height required for enabling the sticky sidebar