Hit enter after type your search item

Здравословен начин на живот, Ценни съвети, Пътешествия

Освобождаване от здравни осигуровки в България на българите, живеещи в чужбина

/
/
683 Views

 

 

 

Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през
една календарна година и дължат здравни осигуровки в България за своя сметка за
времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне
на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

В тези случаи лицата лично или чрез упълномощено лице подават в НАП декларация
по образец. Декларацията може да се подаде по пощата или по електронен път чрез
използване на универсален електронен подпис на подателя.

Advertisement:

 

 

 

 

Всички българските граждани могат да се освободят от плащането на задължителните
здравни осигуровки в България и за стари периоди, ако не са живели по това време
в България.

За целта трябва да се подадат:

 

 

 

 

 

  • Декларация
  • Заявление за напускане на страната до края на тази година. Най-лесният и бърз
    начин това да се направи от чужбина е по пощата. От НАП обаче предупреждават,
    че за да се отразят промените в българската здравна система, трябва да се подадат
    и двата документа – и декларацията, и заявлението, които можете да намерите на
    сайта на агенцията.

Всички посочени документи се подават в офиса на на НАП по постоянен адрес у нас.
Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка. Когато
се изпраща с писмо е важно формулярите да е с т.нар. мокър, собственоръчен подпис,
а не сканирани или ксерокопирани.

Advertisement:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This div height required for enabling the sticky sidebar